search2, search, magnifier, lookup, find
זאב אביטל סוכנות לביטוח בע"מ
phone3, phone, contact, telephone, support, call
073-712-3300
envelop2, envelop, mail, email, contact, letter
info@avital-ins.com
location, location, map, marker, pin
רח' בן גוריון 2, מגדל ב.ס.ר, רמת גן

ביטוח דירה

ביטוח דירה הוא ביטוח למבנה ותכולת הדירה המהווה הגנה מפני נזקים העלולים להיגרם לרכושו של המבוטח. הנזקים השכיחים ביותר הם:

א. גניבה.

ב. שריפה והתפוצצות.

ג. רעידת אדמה ונזקי טבע אחרים.

ד. נזקי התבקעות צנרת והצפות.

ה. נזקי גוף ורכוש לצד ג'.

 
ביטוח דירה נחלק לשני חלקים:
 
ביטוח מבנה 

ביטוח המעניק פיצוי לבעלי נכס המבוטח, במקרים כגון שריפה, רעידת אדמה, התפוצצות, נזקי טבע, הצפות, תיקוני צנרת מים ועוד. הביטוח כולל את שטח הדירה, מרפסות, החלקים היחסיים של המבוטח ברכוש המשותף (בבית משותף), חלקים המחוברים לדירה כגון: דוודים, חלונות, דלתות ועוד. 

סכום הביטוח הנדרש לצורך ביטוח מבנה של דירה, הוא סכום העלות של בנייתה מחדש (ללא ערך הקרקע).  לרוב, ניתן לבנות מחדש את הדירה, גם אם נגרם לה נזק חמור ולכן אין צורך לתמחר את ערך הקרקע בפוליסת הביטוח. יחד עם זאת, קיימת אפשרות לערוך ביטוח מבנה דירה הכולל את ערך הקרקע וזאת, בבתים משותפים בלבד ולא בבתים פרטיים.
 
ביטוח תכולה 

ביטוח המעניק כיסוי לרכוש הנמצא בבית ולרכוש השייך לאחרים ונמצא באחריות בעלי הבית והפוליסה (במגבלות סכום הביטוח), במקרים של נזקים הנגרמים כתוצאה משריפה, רעידת אדמה, נזקי טבע, גניבה, שוד, פריצה, הצפה ועוד. 

שווי התכולה נקבע על פי הצהרת המבוטח או באמצעות בדיקת סוקר עצמאי. שכר טרחת הסוקר משולם ע"י חברת הביטוח כשרות למבוטח. 

רכוש הנמצא בגינת הבית, בחדרי המדרגות וכדומה, מכוסה מפני נזקי אש, ברקים, התלקחות והתפוצצות בלבד. 
הכיסוי לחפצי ערך, תכשיטים, פריטי אמנות, שטיחים וכדומה, מוגבל בסכום מסויים שמעליו, יש לרכוש הרחבת כיסוי. 

הביטוח אינו כולל כיסוי לבעלי חיים, ניירות ערך, חוזים, תעודות, מסמכים, פריטי זהב, כסף ומתכת יקרה במצב גולמי, ויהלומים שאינם חלק מתכשיט כלשהו.
טלפון
073-712-3300
כתובת
רח' בן גוריון 2, רמת גן