search2, search, magnifier, lookup, find
זאב אביטל סוכנות לביטוח בע"מ
phone3, phone, contact, telephone, support, call
073-712-3300
envelop2, envelop, mail, email, contact, letter
info@avital-ins.com
location, location, map, marker, pin
רח' בן גוריון 2, מגדל ב.ס.ר, רמת גן
ביטוח מנהלים הוא השם המקובל לביטוח הפנסיוני של עובדים שכירים בפוליסות לביטוח חיים.

זוהי תוכנית המשלבת חיסכון לגיל פרישה וכיסוי ביטוחי למקרה פטירה מוקדמת ואובדן כושר עבודה.
הביטוח מיועד למנהלים ולעובדים שכירים כאחד וכולל הפקדות לפיצויים ותגמולים.
עלויות הביטוח (הפרמיות) משולמות בחלקן על ידי המבוטח (העובד) ובחלקן על ידי המעסיק.
התשלום לפיצויים משמש כקופה לתשלום פיצויי פיטורים לעובד בעת עזיבה או פרישה.
ביטוח מנהלים מוכר כקופת גמל לפי תקנות מס הכנסה ומאפשר למעסיק ולעובד לקבל הקלות במס הכנסה. צבירת החיסכון כפופה אף היא לתקנות.
 
שני תנאים מוקדמים חייבים להתקיים על מנת שניתן יהיה לבטח את העובדים השכירים בביטוח מנהלים:
1.      המועמד לביטוח צריך להיות שכיר או בעל שליטה.
2.      גם המעסיק וגם העובד חייבים בהשתתפות בתשלומי הפרמיה.
 
מדוע צריך ביטוח מנהלים?
כולנו חיים ברמת חיים מסוימת בהתאם להכנסה שלנו ושל בן/בת הזוג שלנו. מה יקרה לרמת החיים שלנו במידה וההכנסה של אחד מבני הזוג תיפסק כתוצאה ממקרה פטירה, או אובדן כושר עבודה? מה יקרה לרמת החיים שלנו כשנפרוש לגמלאות?
 
צרכי הביטוח של משפחה יהיו הפערים שיש להשלים במקרים כאלה.
לדוגמה: משפחת ישראלי נזקקת להכנסה בגובה 15,000 ש"ח לשם קיום רמת החיים שלה.
מה יקרה לרמת החיים כשאחד מבני הזוג, שהכנסתו 5,000 ש"ח, ייקלע למצב של אובדן כושר עבודה עקב מחלה או תאונה? הפער של 5,000 ש"ח לחודש הוא צורך ביטוחי. כך גם במקרים אחרים של פטירה בטרם עת או פרישה לגמלאות.
ביטוח מנהלים נועד לכיסוי הפערים הללו.
 
חיסכון פנסיוני הולם לגיל פרישה
כל אחד מאיתנו מכיר מקרים של אנשים שפרשו לגימלאות ונאלצו לחיות אך ורק מתשלומי קיצבת הזיקנה שמתקבלים מהביטוח הלאומי, ולכך יש להוסיף את תוחלת החיים שהולכת ומתארכת. התוצאה היא, שאנשים שעבדו כל חייהם, נאלצים לרדת ברמת החיים בהגיעם לגימלאות.
על מנת להימנע ממצב זה ולהמשיך ולחיות בכבוד גם לאחר גיל פרישה, מומלץ להתחיל, מוקדם ככל האפשר, לחסוך במסגרת תוכנית ביטוח פנסיוני, בין אם במסגרת ביטוח מנהלים במקום העבודה, במסגרת תוכנית לעצמאים, או במסגרת פוליסה פרטית.

ביטוח מנהלים

טלפון
073-712-3300
כתובת
רח' בן גוריון 2, רמת גן